تهران - بلوار نلسون ماندلا ( افریقا )، بن بست نور، پلاک ۶
۷ - ۹۲ ۱۹ ۱۹ ۸۸ ‌‍‌(۲۱) ۹۸ +
۹۲ ۱۹ ۱۹ ۸۸ ‌‍‌(۲۱) ۹۸ +

مدیران شرکت

maz

طهماسب مظاهری

رئیس هیأت مدیره

dal

حسن رضا دلیری

نایب رئیس هیأت مدیره

fad

حسن فدایی

عضو هیأت مدیره

eslami

مجتبی اسلامی زاده

عضو هیأت مدیره

nour2

حامد نورانی

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل