تهران - بلوار نلسون ماندلا ( افریقا )، بن بست نور، پلاک ۶
۷ - ۹۲ ۱۹ ۱۹ ۸۸ ‌‍‌(۲۱) ۹۸ +
۹۲ ۱۹ ۱۹ ۸۸ ‌‍‌(۲۱) ۹۸ +

پروژه‌های دردست اجرا

new-bitmap-image jiroft-1 chalandar-1
چابکسر (مجتمع تجاری، رفاهی و خدماتی) جیرفت ( مجتمع تجاری، اداری و مسکونی) یاقوت نوشهر ۱ (مجتمع تجاری، ویلایی و  برج مسکونی)
malkar-1 mashhad-1
فرجام ( مجتمع تجاری، رفاهی و خدماتی) یاقوت نوشهر ۲ ( مجتمع تجاری، ویلایی و  برج مسکونی) خیام مشهد ( مجتمع تجاری، رفاهی و خدماتی)
vanoosh-1
ونوش ( مجتمع مسکونی ویلایی)