تهران - بلوار نلسون ماندلا ( افریقا )، بن بست نور، پلاک ۶
۷ - ۹۲ ۱۹ ۱۹ ۸۸ ‌‍‌(۲۱) ۹۸ +
۹۲ ۱۹ ۱۹ ۸۸ ‌‍‌(۲۱) ۹۸ +

چشم انداز شرکت

  • دستیابی به جایگاه برترین شرکت ساختمانی بورس تهران
  • پیشتازی در بازار ساختمان کشور و حضور اثرگذار در سایر حوزه های مرتبط بر بستر ارزشهای بنیادین
  • ایفای نقش موثر در توسعه پایدار و آبادانی کشور
  • صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و هویت اسلامی
  • التزام کامل به اصل کیفیت و رعایت الزامات فنی و مهندسی در ارائه خدمات با هدف بهبود سرمایه شخصی و منافع ملی
  • برآورده ساختن معیارهای دفاع غیرعامل در ایجاد سازه های مناسب و ایمن
  • مسئولیت پذیری در قبال مشتریان، جامعه و محیط زیست همچنین ارائه خدمات مبتنی بر اصل دوستداری محیط زیست
  • مسئولیت پذیری در راستای بهبود مستمر و ارتقای شرکت با تکیه بر توانمندسازی کارکنان و ایجاد انگیزش و رضایت مندی شغلی
  • افزایش اعتماد، پایداری و وفاداری سهامداران از طریق ارزش آفرینی برای سهام شرکت