تهران - بلوار نلسون ماندلا ( افریقا )، بن بست نور، پلاک ۶
۷ - ۹۲ ۱۹ ۱۹ ۸۸ ‌‍‌(۲۱) ۹۸ +
۹۲ ۱۹ ۱۹ ۸۸ ‌‍‌(۲۱) ۹۸ +

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سخت آژند (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷   شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت سخت آژند(سهامی عام) میرساند ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت از ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران – خیابان آفریقا-بالاتر از خیابان ظفر-کوچه نور – پلاک ۶ تشکیل میگردد.لذا از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها وفق ماده ۹۹ اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه دعوت میشود در روز چهارشنبه مورخ ۲۷ دی ماه سال جاری از ساعت ۹ الی ۱۶ جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه ،ورقه سهام و یا اعلامیه خرید سهام در بورس و در صورت نمایندگی با ارائه اصل وکالت نامه به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

۱-استماع گزارش هیات مدیره و برنامه های آتی شرکت.

۲-استماع گزارش بازرسی قانونی و حسابرس شرکت در مورد حساب ها و عملکرد سال مالی منتهی به ۹۶/۶/۳۱

۳-بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۹۶/۶/۳۱

۴-تقسیم سود سال مالی منتهی به ۹۶/۶/۳۱ به استناد ماده ۹۰ قانون تجارت.

۵-تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره.

۶-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس و تعیین حق الزحمه آنان.

۷-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۸-انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۹-سایر موارد.

هیات مدیره شرکت سخت آژند(سهامی عام)